foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
(8 37) 314105
kaunosrc@gmail.com

KAUNO

statybininkų rengimo centras

Kauno statybininkų rengimo centras – atviras visuomenei ir bendradarbiavimui. Svarbią vietą Kauno SRC veikloje užima projektų ir mainų programų vykdymas. Ši sritis yra viena iš mokyklos prioritetinių veiklų.

aida

Projektų vadovė –
Aida Ilona Gružinskienė

Projektų bei mainų programų vykdymo tikslai:

 • suteikti galimybę mokytojams ir mokiniams kelti kvalifikaciją, plėsti žinias, tobulinti profesinius įgūdžius ir kompetencijas, susipažinti su švietimo sistemomis ir tendencijomis Europoje;
 • suteikti galimybę mokytojams ir mokiniams atlikti praktiką profesinio mokymo institucijose ir įmonėse, susipažinti su profesinio rengimo naujovėmis ir naujomis technologijomis;
 • suteikti galimybę mokytojams ir mokiniams užmegzti naujus ryšius, pasidalinti gerąja patirtimi;
 • suteikti galimybę mokytojams ir mokiniams pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias;
 • modernizuoti centro mokomąją bazę, tobulinti mokymo programas, siekiant Europinių standartų;
 • siekti, kad mokykla parengtų aukštos kvalifikacijos specialistus;
 • skatinant tęstinį mokymąsi, įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą tikslą.

Tuo tikslu kiekviename centro skyriuje sukurtos projektų vykdymo komandos, kurios inicijuoja projektų idėjas, vykdo projektų veiklą ir padeda juos administruoti.

Kauno statybininkų rengimo centras bendradarbiauja su Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Islandijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Austrijos, Belgijos, Rumunijos ir kitų šalių partneriais. Centro bendruomenė aktyviai dalyvauja Švietimo mainų paramos fondo remiamuose Leonardo da Vinci, Socrates, Grundtvig programose, Europos Sąjungos struktūrinės paramos remiamuose projektuose. Tačiau centras neapsiriboja vien tik šiomis programomis. Šiemet gana aktyviai ir veržliai grupė iniciatyvių centro mokytojų kartu su mokiniais įsijungė į eTwining programos projektų vykdymą. Mokyklos mokytojai vėl kuria naujas projektų idėjas ir mąsto apie dar neatrastas programas, nepatirtus naujus įspūdžius, neaplankytas šalis ir išnaudojimą Europos Sąjungos teikiamų galimybių.


PROGRAMOS (FONDAI, AGENTŪROS), KURIOSE GALI DALYVAUTI IR MŪSŲ CENTRAS

Tarptautinės programos:

 1. Europos mokyklų tinklas   http://www.eun.org/portal/index.htm
 2. Švietimo mainų fondas  http://www.smpf.lt/
 3. eTwinning programa  http://www.etwinning.lt
 4. Programa „Veiklus jaunimas“  http://www.jtba.lt/
 5. Europos Sąjungos struktūrinė parama  http://www.esparama.lt/lt
 6. Europos Socialinio fondo agentūra  http://www.esf.lt/
 7. VšĮ Centrinė Projektų valdymo agentūra  http://www.cpva.lt/
 8. Šiaurės ministrų biuras Lietuvoje  http://www.norden.lt/
 9. Europos ekonominės erdvės finansinis mechanizmas ir Norvegijos finansinis mechanizmas  http://www.eeagrants.org
  http://www.cpva.lt/eee-ir-norvegijos-finansiniai-mechanizmai/kvietimai/
 10. European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET) http://www.efvet.org/
 11. Kanados ir Lietuvos sutartis dėl jaunimo mobilumo http://www.international.gc.ca
 12. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa http://www.latlit.eu/
 13. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną Programos Smulkiųjų Projektų Fondas  http://www.spf-info.eu
 14. Tarptautinio bendradarbiavimo aukštesniajame ir aukštajame moksle Norvegijos agentūra  http://siu.no/en

Nacionalinės programos:

 1. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas
  http://www.kksd.lt/index.php?1951784695
 2. Švietimo informacinių technologijų centras  http://www.ipc.lt/
 3. Portalas E-mokykla  http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/Naujienos.aspx
 4. LR Švietimo ir mokslo ministerija  http://www.smm.lt/konkursai/kiti.htm
 5. Švietimo aprūpinimo centras  http://www.sac.smm.lt/index.php?id=20c
 6. Ugdymo plėtotės centras  http://www.upc.smm.lt/
 7. Mokytojų kompetencijos centras  http://www.mkc.lt/
 8. LR Užsienio reikalų ministerija  http://www.urm.lt/index.php?1817988382
 9. Lietuvos jaunimo turizmo centras  http://www.ljtc.lt/
 10. YFU Lietuva moksleivių mainai  http://www.yfu.lt/yfuportal/index.php?page=7
 11. Savanoriškos veiklos tarptautinės stovyklos  http://www.deineta.lt/
 12. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės http://www.kksd.lt/index.php?1401330156
 13. Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informacinis centras  http://www.lssic.lt/
 14. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras  http://www.lvjc.lt/
 15. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną Programos Smulkiųjų Projektų Fondas http://www.spf-info.eu
 16. Tarptautinio bendradarbiavimo aukštesniajame ir aukštajame moksle Norvegijos agentūra http://siu.no/en
 17. Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras http://www.lmssc.smm.lt/
 18. Kauno miesto savivaldybė  http://www.kaunas.lt/index.php?779248858
 19. Lietuvos UNESCO asocijuotų mokyklų tinklas http://www.aspnet.lt/index.php?n=5
Video apie KSRC

Atmintinė abiturientui

Žodynų portalas

KET

2% parama

Jūs galite paremti mokyklą!